ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษRT-TEP 2562

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

** ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              

** คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

**หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายใน

วันที่กำหนดท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

รอบ วัน/เดือน/ปี รอบเวลาสอบ ลงทะเบียน
1 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
2 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 11.00 – 13.00  น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
3 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
4 วันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
5 วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
6 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
7 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
8 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 – 13.00 น งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
9 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
10 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
11 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 – 13.00 น งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
12 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
13 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
14 วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
15 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
16 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
17 วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
18 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
19 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
20 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
21 วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
22 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
23 วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
24 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
26 วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
27 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
28 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
29 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
30 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
31 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
32 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
33 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
34 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
35 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
36 วันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
37 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
38 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
39 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
40 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 09.00 – 10.30 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 11.00 – 13.00 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
41 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
42 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
43 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
44 วันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
45 วันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
46 วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
47 วันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
48 วันพฤหัสบดีที่ 29  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
49 วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
50 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
51 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
52 วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
53 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
54 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
55 วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
56 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น. เปิดรับสมัคร
57 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
58 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
59 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
60 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
61 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
62 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น งดการสอบ
63 วันพฤหัสบดีที่ 7  พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
64 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ยังไม่เปิดรับสมัคร
65 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
66 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
67 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
68 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
69 วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
70 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
71 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. เปิดรับสมัคร
72 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ