ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษRT-TEP 2562

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

** ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              

** คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

**หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายใน

วันที่กำหนดท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

รอบ วัน/เดือน/ปี รอบเวลาสอบ ลงทะเบียน
1 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
2 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 11.00 – 13.00  น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
3 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
4 วันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
5 วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 19  มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
6 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
7 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
8 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 – 13.00 น งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
9 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
10 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
11 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 – 13.00 น งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
12 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
13 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
14 วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
15 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
16 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
17 วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
18 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
19 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
20 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
21 วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20  เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
22 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
23 วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
24 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
26 วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 11  พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
27 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
28 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
29 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
30 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
31 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
32 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
33 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
34 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
35 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
36 วันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
37 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
38 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
39 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
40 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 09.00 – 10.30 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 11.00 – 13.00 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
41 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
42 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
43 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น.  ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น.  ปิดรับสมัคร
44 วันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
45 วันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
46 วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
47 วันพฤหัสบดีที่ 22  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
48 วันพฤหัสบดีที่ 29  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
49 วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
50 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
51 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
52 วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
53 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
54 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
55 วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 28  กันยายน 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
56 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น. เปิดรับสมัคร
57 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
58 วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
59 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
60 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
61 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
62 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 13.30 – 15.00 น งดการสอบ
63 วันพฤหัสบดีที่ 7  พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
64 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ยังไม่เปิดรับสมัคร
65 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
66 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
67 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
68 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 13.30 – 15.00 น ปิดรับสมัคร
69 วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 09.00 – 10.30 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 11.00 – 13.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ
70 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. ปิดรับสมัคร
71 วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. เปิดรับสมัคร
72 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 09.00 – 10.30 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 11.00 – 13.00 น. งดการสอบ
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 13.30 – 15.00 น. งดการสอบ

 

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet