ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP ปี 2561

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

** ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              ** คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

**หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบ

เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันพฤหัสเท่านั้น

หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ****หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบ

เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันพฤหัสเท่านั้น

หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ**

รอบที่ วันที่สอบ เวลาสอบ ลงทะเบียน
1/2018 6 ม.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
2/2018 20 ม.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
3/2018 10 ก.พ. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
4/2018 24 ก.พ. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
5/2018 10 มี.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
6/2018 24 มี.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
7/2018 28 เม.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
8/2018 12 พ.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
9/2018 26 พ.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
10/2018 9 มิ.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
11/2018 23 มิ.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
12/2018 7 ก.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
13/2018 21 ก.ค. 61 9:00 – 12.00 งดการสอบ
14/2018 4 ส.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
15/2018 18 ส.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
16/2018 8 ก.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
17/2018 22 ก.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
18/2018 6 ต.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
19/2018 27 ต.ค. 61 9:00 – 10.30 ปิดรับสมัคร
19/2018 27 ต.ค. 61 11 .00 – 13.00 ปิดรับสมัคร
20/2018 10 พ.ย. 61 9:00 – 10.00 ปิดรับสมัคร
20/2018 10 พ.ย. 61 10.30 – 12.00 ปิดรับสมัคร
21/2018 24 พ.ย. 61 9:00 – 10.00 ปิดรับสมัคร
21/2018 24 พ.ย. 61 10:30 – 12.00 ปิดรับสมัคร
22/2018 8 ธ.ค. 61 9:00 – 10.00 ปิดรับสมัคร
22/2018 8 ธ.ค. 61 10.30 – 12.00 ปิดรับสมัคร
23/2018 22 ธ.ค. 61 9:00 – 10.30 ปิดรับสมัคร
23/2018 22 ธ.ค. 61 10.30 – 12.00 ปิดรับสมัคร