ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน

📌ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

👍เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5 เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (1. รายละเอียด >> คลิก  2. ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี >> คลิก )

👍เทียบโอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ เมื่อเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เปิดสอบ Certificate IC3 GS5 (มาตรฐานด้าน IT -IC3 Certificate)

https://ic3.rmutt.ac.th/
#ARTT #RMUTT #training #IC3 #เรียนออนไลน์
…………………………………………..

ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

รายชื่อทั้งหมด

รายชื่อแยกตามคณะดังนี้

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เป็นรายเดือน >> คลิก

รายงานผลการใช้งานระบบฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
สถิติการใช้งานระบบ
001July2020IC3131.6 KB39
002August2020IC3282.9 KB37
003September2020IC3280.4 KB31
004October2020IC3289.6 KB30
005November2020IC3304.8 KB12
006December2020IC3392.2 KB16
007January2021IC3979.6 KB22


 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี สามารถนำผลการทดสอบมาตราฐานด้านคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. Digital Literacy ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. Digital Literacy Certification (IC3)
3. International Computer Driving License (ICDL)
4. Microsoft Office Specialist (MOS)
5. CompTIA Certifications
6. มาตรฐานด้าน Digital Literacy ระดับสากลอื่น โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการตามข้อตกลงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถมาเทียบผลการเรียนได้เกรด A โดยผลการทดสอบมาตรฐานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ได้ใบรับรอง

 

 

 


 

Comments are closed.