โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ธันวาคม 18, 2018
การคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯในโครงการ MOS และ TDCC(ACA) 2019
มกราคม 7, 2019

โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง e-Library อาคารวิยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.