การคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯในโครงการ MOS และ TDCC(ACA) 2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ ในโครงการ ในโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อระดับคณะ MOS TH 2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ ในโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

***********************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ MOS และ TDCC 2019 เข้าเพื่อเข้าแข่งขันในระดับคณะ
คลิกลิงค์เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก MOS TH และ ACA

ตารางกำหนดการแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย MOS 2019

—————————————————————————————————————————————————

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ “Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019″ ขอเชิญนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office หรือมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ InDesign ในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยฯ มีจะโควตายกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนโครงการละ 10 ที่นั่ง

โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdcc2019 ตั้งแต่วันนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2549-3633 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูตารางกำหนดการจัดกิจกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดังตารางด้านล่าง และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.aritedu.com/olympic2019 และ www.aritedu.com/creator2019

ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าแข่งขัน

โครงการ “Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019”

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 ถึง 18 มี.ค.62

ลำดับที่

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 รับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ MOS และ TDCC  เว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdcc2019 เว็บไซต์
2 16 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกฯ MOS และ TDCC

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th

เว็บไซต์
3 18 ก.พ. 62 แข่งขัน TDCC หัวข้อ “RMUTT Innovative University” ห้องอบรม1,2
4 20 ก.พ. 62 แข่งขัน MOS โดยใช้ข้อสอบ G-matrix ห้องอบรม1,2
5 25 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ MOS และ TDCC

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th

เว็บไซต์
6 26-28 ก.พ. 62 นักศึกษาลงทะเบียน สมัคร MOS และ TDCC
MOS >> www.aritedu.com/olympic2019
TDCC >> www.aritedu.com/creator2019
เว็บไซต์
7 1,4-8 มี.ค.62 ฝึกซ้อมด้วยตนเอง ห้องอบรม 3
8 11-15 มี.ค.62 ติวเข้ม โดยรุ่นพี่ ห้องอบรม 3
9 16-18 มี.ค.62 ตัวแทนของมหาลัยเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย มทร.กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ระหว่างการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 62 ผู้สนใจและผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือก สามารถทดลองและ
ฝึกการใช้โปรแกรม GMtrix (โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยเข้ามาติดต่อขอใช้งานได้ที่ อาคารฝึกอบรมในวันและเวลาราชการ ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

  • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ในระดับดี สำหรับโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS) หรือ

  • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ในระดับดี สำหรับโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC)

  • มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์
    https://www.calculator.net/age-calculator.html

  • มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เส้นทางไปสู่แชมป์โลก MOS Word Olympic

เส้นทางไปสู่แชมป์โลก ACA Championship World

Comments are closed.