โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9
ธันวาคม 18, 2018
การฝึกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Informatics Academy Program
มกราคม 16, 2019

การคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯในโครงการ MOS และ TDCC(ACA) 2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ตัวแทน ในโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยMOS TH2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ตัวแทน ในโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC 2019)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยTDCC2019

***********************************************

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ ในโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อระดับคณะ MOS TH 2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับคณะ ในโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC 2019)
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อเข้ารอบแข่งขันระดับคณะ TDCC 2019

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนสอบ IC3 สูงสุด 28 ลำดับ ของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ IC3

***********************************************

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการ MOS และ TDCC 2019 เข้าเพื่อเข้าแข่งขันในระดับคณะ
คลิกลิงค์เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก MOS TH และ ACA

ตารางกำหนดการแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย MOS 2019

—————————————————————————————————————————————————

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการ “Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019″ ขอเชิญนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office หรือมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ InDesign ในระดับดี โดยมหาวิทยาลัยฯ มีจะโควตายกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนโครงการละ 10 ที่นั่ง

โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdcc2019 ตั้งแต่วันนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2562  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2549-3633 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูตารางกำหนดการจัดกิจกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดังตารางด้านล่าง และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.aritedu.com/olympic2019 และ www.aritedu.com/creator2019

ตารางกำหนดการจัดกิจกรรม

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าแข่งขัน

โครงการ “Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019”

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 ถึง 18 มี.ค.62

ลำดับที่

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 รับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ MOS และ TDCC  เว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdcc2019 เว็บไซต์
2 16 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกฯ MOS และ TDCC

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th

เว็บไซต์
3 18 ก.พ. 62 แข่งขัน TDCC หัวข้อ “RMUTT Innovative University” ห้องอบรม1,2
4 20 ก.พ. 62 แข่งขัน MOS โดยใช้ข้อสอบ G-matrix ห้องอบรม1,2
5 25 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ MOS และ TDCC

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th

เว็บไซต์
6 26-28 ก.พ. 62 นักศึกษาลงทะเบียน สมัคร MOS และ TDCC
MOS >> www.aritedu.com/olympic2019
TDCC >> www.aritedu.com/creator2019
เว็บไซต์
7 1,4-8 มี.ค.62 ฝึกซ้อมด้วยตนเอง ห้องอบรม 3
8 11-15 มี.ค.62 ติวเข้ม โดยรุ่นพี่ ห้องอบรม 3
9 16-18 มี.ค.62 ตัวแทนของมหาลัยเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย มทร.กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ระหว่างการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 62 ผู้สนใจและผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือก สามารถทดลองและ
ฝึกการใช้โปรแกรม GMtrix (โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยเข้ามาติดต่อขอใช้งานได้ที่ อาคารฝึกอบรมในวันและเวลาราชการ ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

  • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ในระดับดี สำหรับโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS) หรือ

  • มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ในระดับดี สำหรับโครงการ Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC)

  • มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์
    https://www.calculator.net/age-calculator.html

  • มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เส้นทางไปสู่แชมป์โลก MOS Word Olympic

เส้นทางไปสู่แชมป์โลก ACA Championship World

หมายเหตุ ตารางการคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments are closed.