ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Social Media  ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์องค์กร Social Media  จึงเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบาทที่สำคัญในการทำงานทุกๆวงการ  แต่ทั้งนี้การใช้ Social Media  ยังมีข้อข้อเสียและจำกัด ซึ่งหลายองค์กรไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ Social Media ในเวลาปฏิบัติงาน แต่ในหลายองค์กรได้เห็นความสำคัญในการใช้ Social Media มาประยุกต์ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า การสื่อสารภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้า  ดังนั้น การนำ social media  มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กรจะช่วยให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น และการทำ SEO หรือการทำการตลาดให้กับ Facebook page เพื่อให้ fan page ขององค์กรขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Search engine และเพิ่มยอดการเข้าถึงของผู้ใช้ในแฟนเพจหรือเพิ่มจำนวนการเข้าถึงของถูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามจุดมุ่งหมายและทำให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

สถานที่  :   อาคารฝึกอบรม ห้องอบรม 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิธีการสมัคร  :  คลิก ลงทะเบียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม  : แผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ 0-2549-3085 , 4079

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม  ข้อมูลเกี่ยวกับแฟนเพจที่ต้องการสร้าง, ภาพ ภาพประจำตัว หรือภาพ Profile ขนาด 180*180 พิกเซล, ภาพ Cover หรือภาพปก ขนาด 851 *315 พิกเซล (นามสกุลไฟล์ภาพ เป็น .PNG)

ตารางฝึกอบรม  Social Marketing  วิทยากร โดย นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

วัน/เดือน/ปี เวลา  กิจกรรม
29 เมษายน 2559 09.00-12.00 น. o  Social Marketing คืออะไรo  วิธีการสร้าง facebook pageo  ปรับแต่ง facebook page ให้ถูกหลัก SEO
13.00-16.00 น. o  เพิ่มแอป ให้กับ facebook pageo  การใช้งาน Google AdWord : Keyword Planner และการวิเคราะห์ Keywordo  การสร้างแบ็กลิงค์ (Backlink) ให้กับ facebook page

Comments are closed.