ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft
วิทยากร คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ จาก Lannacom (ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง จากบริษัท Microsoft)

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00น.
ณ ห้อง iw-202 อาคาร i-work สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “Hybrid World – the next chapter of the organization after COVID-19”
  • แนะนำกระบวนการเรียนการสอนดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Teams
  • การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์แบบชั่วคราวสำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams
  • เรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนดิจิทัลในรูปแบบของ Virtual Classroom และการปรับแต่งสำหรับการเรียนการสอนแบบ Asynchronous Learning
  • การสื่อสารและประกาศในห้องเรียนผ่าน Teams Classroom
  • การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน สำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams (สำหรับนัดหมายรายวิชาในรูปแบบห้องเรียนถาวร)
  • การมอบหมายงานและสมุดคะแนนของ Teams Classroom
  • การวิเคราะห์ห้องเรียนดิจิทัลด้วย Education Analytics – Insights

ลงทะเบียนได้ที่ http://regtraining.rmutt.ac.th รับสมัครจำนวนจำกัด

ตารางฝึกอบรม

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563

ณ ห้อง IW-202 ชั้น2 อาคาร i-work@RT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากรภายนอก : คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ

 วัน/เดือน/ปี

เวลา

กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

2 กันยายน 2563

 

08.30-09.00 น.

 

09.00-12.00 น.

– ลงทะเบียน

– การบรรยายในหัวข้อ “Hybrid World – the next chapter of

the organization after COVID-19”

– แนะนำกระบวนการเรียนการสอนดิจิทัลโดยใช้ Microsoft Teams

– การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์แบบชั่วคราวสำหรับ

Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 

 

13.00-16.00 น.

 

– เรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียนดิจิทัลในรูปแบบของ Virtual

Classroom และการปรับแต่งสำหรับการเรียนการสอนแบบ

Asynchronous Learning

– การสื่อสารและประกาศในห้องเรียนผ่าน Teams Classroom

– การสร้างการประชุมและห้องเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือน

สำหรับ Synchronous Learning ด้วย Microsoft Teams

(สำหรับนัดหมายรายวิชาในรูปแบบห้องเรียนถาวร)

– การมอบหมายงานและสมุดคะแนนของ Teams Classroom

– การวิเคราะห์ห้องเรียนดิจิทัลด้วย Education Analytics – Insights

– ถาม-ตอบ ข้อสงสัย (Q&A)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2549 3085

ข้อมูลวิทยากร

สิงหาคม 24, 2020

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal โดย Platform ของ Microsoft

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ […]
สิงหาคม 7, 2020

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการ workshop และ คลินิ […]
มีนาคม 13, 2020

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 เดือน ธ.ค.62-ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึก […]
มกราคม 28, 2020

ประกาศยกเลิก กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020และTDCC รอบประเทศไทย

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรม […]
พฤศจิกายน 25, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ตุลาคม 4, 2019

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2562

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการ […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธ […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]