ด้าน IT

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
1. สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 มี 2 ระดับ  ดังนี้
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

2. เปิดระบบลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และ ปิดระบบลงทะเบียนในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

3. ชำระค่าสมัครสอบภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

กุมภาพันธ์ 25, 2019

ศูนย์สอบ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านไอที(ITPE)

ขอเรียนแจ้งกำหนดการโครงการ […]
กุมภาพันธ์ 12, 2019

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
กุมภาพันธ์ 8, 2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]