ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ถือมาลา นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 จากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธ […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]
กันยายน 20, 2019

โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

การอบรมการออกแบบทางวิศวกรร […]
กันยายน 13, 2019

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอรายงานข้อมูล ✪

✪ การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอ […]
กันยายน 11, 2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมฯ(ญี่ปุ่น)2019

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
สิงหาคม 6, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัล(Top10) เวทีโลก The 2019 MOS&ACA World Championship

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤษภาคม 17, 2019

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา อนุมัติให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒน […]
พฤษภาคม 17, 2019

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีร […]
เมษายน 25, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

กองคลังสำนักงานอธิการบดี ม […]
เมษายน 22, 2019

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขัน MOSและACA World Championship 2019

     สำนักวิทยบริการและเทค […]