ข่าวประชาสัมพันธ์

[RMUTT Digital Learning Platform]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการฝึกปฏิบัติและคลินิกให้คำปรึกษาการจัดการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพบน RMUTT Digital Learning Platform หลักสูตร”การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6″ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร I-work

โดยมี ดร.วิเชษฐ พลายมาศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ

ทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.เมธี พิกุลทอง อาจารย์ประจำคณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม ว่าที่ร้อยตรีมีนกาญจน์ แจ่มพงษ์ และ นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล อบรมปฏิบัติการวิธีการทำงานบน RMUTT Digital Learning Platform ระบบห้องเรียนออนไลน์ DLearn@RMUTT เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยฯ

พร้อมผู้ช่วยวิทยากร คุณจันทิมา เจริญผล ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรมจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

————————————————–
ติดตามข่าวสารได้ที่
ระบบห้องเรียนออนไลน์
Website https://dlearn.rmutt.ac.th/
FB ห้องเรียน D-Learn
…………………………………………………
ARIT Service : สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
บริการและฝึกอบรม :www.training.rmutt.ac.th/
HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี : www.ikc.rmutt.ac.th/

———————————————
#SocialDistancing #ARITRMUTT #ARIT #DLearn #ระบบห้องเรียนออนไลน์ #RMUTT #ebook #covid19
…………………..
PR@ARIT Tel : 0 2549 3636
Academic Service and Training ARIT
Tel : 0 2549 3633 หรือ 0 2549 4079 หรือ 0 2549 3085
คลิกลิงก์ >> https://www.facebook.com/pg/AritRMUTT/photos/?tab=album&album_id=1194139347593067&__tn__=-UC-R

มิถุนายน 19, 2020

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6”

[RMUTT Digital Learning Pl […]
มิถุนายน 19, 2020

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5”

[RMUTT Digital Learning Pl […]
มิถุนายน 13, 2020

หลักสูตร”การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4″

[RMUTT Digital Learning Pl […]
มิถุนายน 11, 2020

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มิถุนายน 8, 2020

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มิถุนายน 8, 2020

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]
พฤษภาคม 25, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการ workshop และ คลินิ […]
มีนาคม 13, 2020

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร IC3 เดือน ธ.ค.62-ม.ค.63

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึก […]
กุมภาพันธ์ 17, 2020

โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม 6-9 ก.พ. 63

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2 […]