ข่าวสารและบทความ

กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ ให้ตัวแทนฝ่ายการเงินของแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการมงคลธัญบุรี จำนวน 44 คน ได้มาเข้าร่วมอบรม โดยมีวิยากรจากกองคลัง มทร.ธัญบุรี มาให้ความรู้และแนะนำในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องฝึกอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 25, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

กองคลังสำนักงานอธิการบดี ม […]
เมษายน 22, 2019

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขัน MOSและACA World Championship 2019

     สำนักวิทยบริการและเทค […]
เมษายน 4, 2019

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหลักสูตร CompTIA A+

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 4, 2019

โครงการอบรม Training instructor หัวข้อ Routing and Switching

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอ […]