โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU 2558

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU

การบริหารจัดการสมัยใหม่ ประจำปี 2558 ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2558


สถานที่  :    ห้อง ราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการอบรม  : การบรรยายผ่านระบบดาวเทียม

วิธีการสมัคร  :  คลิก ลงทะเบียนออนไลน์  

ติดต่อสอบถาม  : โทร. 0-2549-4079 , 3085

หมายเหตุ  วิทยากร หัวข้อการอบรมและวันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กรกฎาคม 8, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับสมาชิก NTU

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเท […]