กิจกรรม RMUTT MOS&ACA

สรุปรางวัล การส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน WC 2014-2019

ปี โปรแกรม ตัวแทนประเทศไทย คณะ ผลการแข่งขัน
2014 Microsoft Word 2010 นางสาวสุกัญญา มณีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
2015 Microsoft PowerPoint 2013 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) คนที่1
2016 Microsoft PowerPoint 2013 นายโกศล ท่วงที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
2017 Microsoft Word 2016 นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลอันดับที่ 7 (Top10)
Adobe Photoshop นางสาวอริศรา คชทิน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 10 (Top10)
2018 Microsoft PowerPoint 2013 นายนัทธพงศ์ ถือมาลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ (แชมป์โลก) คนที่2
Microsoft PowerPoint 2016 นายอภินันท์ เข็มสัมฤทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
Adobe Photoshop นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนดีกุล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
Adobe Photoshop นายคีรีธาร ศิริเวช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 4 (Top10)
2019 PowerPoint 2013 นายสาธิต บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ รางวัลอันดับที่ 4 (Top10)
Adobe Photoshop นายธีรภัทร์ การสมงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลอันดับที่ 9 (Top10)
มกราคม 23, 2020

สถิติการได้รับรางวัล MOS&ACA ปี 2014-2019

สรุปรางวัล การส่งนักศึกษาเ […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธ […]
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]
สิงหาคม 6, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัล(Top10) เวทีโลก The 2019 MOS&ACA World Championship

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤษภาคม 17, 2019

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา อนุมัติให้นักศึกษาเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก

ขอบคุณคณะกรรมการกองทุนพัฒน […]
พฤษภาคม 17, 2019

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีร […]
เมษายน 22, 2019

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขัน MOSและACA World Championship 2019

     สำนักวิทยบริการและเทค […]
มีนาคม 25, 2019

การคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรีเข้าแข่งขันMOSและACA World Championship 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
มีนาคม 19, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทร.ธัญบุรี รางวัล TDCC และ MOS Olympic ระดับประเทศไทย

พิธีปิดการแข่งขันและการประ […]
มีนาคม 8, 2019

ตัวแทนน.ศ.มทรธัญบุรี เข้าแข่งขัน TDCC ระดับประเทศไทย

ส่งกำลังใจให้น้องๆ ตัวแทนน […]